Members

Gurmit Singh Arora
National President
Chandra Shekhar Gupta
National Vice President
Rahul Dhadphale
National Secretary
Sharat V Rao
National Joint Secretary
Pravin Bora
National Treasuer
Minesh Shah
Chairman - Ahmedabad
B K Prasad
Chairman - Bengaluru
Sahil Kansal
Chairman – Chandigarh
A Joseph Mathew
Chairman – Chennai
Prakash Krishnan
Chairman - Coimbatore
Mukesh Asija
Chairman - Delhi
Ashok Joshi
Chairman – Goa
Sanjay Bhilare
Chairman – Hyderabad
Sapan Shah
Chairman – Indore
Jeekesh Arora
Jaipur-Chairman
Anantha Siva Iyer. S
Chairman – Kochi
Kiran Vinayak Joshi
Chairman – Kolhapur
Abhay Pasari
Chairman - Kolkata
Amish Mehta
Chairman-Mumbai
Shankar Ghime
Chairman - Nagpur
Milind Shete
Chairman - Nashik
Dr. K. Nagakarthigan
Chairman-Puducherry
Hiten Sethi
Chairman - Navi Mumbai
Nilesh Ashakiran Gandhi
Chairman - Pune
Ganesh Bisen
Chairman - Raipur
Rajesh Dhabuwala
Chairman - Surat
Renny Koipuram
Chairman - Trivandrum
Jayesh Shah
Chairman - Vadodara
P N V Vidya Sagar
Chairman - Visakhapatnam
Apurva Shah
NEC - Ahmedabad
Niral Shah
NEC - Ahmedabad
B S A Narayan
NEC - Bengaluru
B O Prasanna Kumar
NEC - Bengaluru
Balkrishna Mehta
NEC - Bengaluru
Aman Kapoor
NEC - Chandigarh
S. Arul
NEC - Chennai
Dr. S Virapan
NEC - Chennai
T Manickam
NEC - Coimbatore
S K Duggal
NEC - Delhi
Manish Jain
NEC - Delhi
B P Gupta
NEC - Delhi
Guru Prasad Mantravadi
NEC-Goa
K Bhaskar
NEC - Hyderabad
Manish Thakuriya
NEC-Jaipur
Venu Kumar
NEC - Kochi
Sandip Kumar Roychoudhury
NEC - Kolkata
Haresh Ajmera
NEC - Mumbai
Sudhir j Shah
NEC - Mumbai
Udayan Shrouti
NEC - Nagpur
Santosh Kurbet
NEC - Navi mumbai
Dinesh Shah
NEC - Pune
Chinmay Deshpande
NEC - Nashik
Subhash Deshpande
NEC - President Nominee
Ramesh Baliga
NEC - President Nominee
P V Bhima Rao
Executive Secretary